Wykonujemy komercyjne badania użyteczności istniejących oraz projektowanych serwisów WWW oraz aplikacji mobilnych.

 

W zależności od celu badania i skali projektu proponujemy klientom przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami, audytów eksperckich, analizy serwisów konkurencyjnych lub badań z użytkownikami.

Prowadzimy również badania dostępności serwisów pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Badania użyteczności istniejących systemów przeprowadzamy zarówno dla celów informacyjnych jak i pod kątem ich przeprojektowania.

Audyt ekspercki jest najszybszą i w wielu przypadkach najbardziej efektywną kosztowo metodą aby zbadać i ocenić funkcjonowanie serwisu WWW czy aplikacji mobilnej. Proces testowania funkcjonalności interfejsów graficznych i aplikacji przeprowadzamy w zgodzie przyjętymi na świecie standardami, w oparciu oraz własne metodologie.

Analiza ekspercka przeprowadzana jest przez naszych ekspertów z dziedziny użyteczności. Pozwala na wskazanie typowych problemów występujących w serwisie. Każde zagadnienie posiada wagę błędu oraz rekomendację odnośnie poprawienia, tak aby jak najlepiej zmodyfikować je pod kątem poprawienia użyteczności serwisu. Oprócz błędów wskazujemy także mocne strony, tak aby klient miał świadomość ich istnienia i bez potrzeby ich nie modyfikował.

Cel prac

 • Określenie wygody korzystania z serwisu przez internautów
 • Określenie zgodności z podstawowymi metodami projektowania serwisów internetowych

Przykładowy zakres audytu

 • Analiza strony głównej serwisu
 • Analiza aspektów graficznych i funkcjonalnych
 • Analiza struktury serwisu
 • Analiza nawigacji oraz wyszukiwania informacji
 • Analiza treści zawartych w serwisie
 • Analiza interakcji z użytkownikiem
 • Analiza formularzy
 • Zgodność ze standardami W3C

W zależności od specyfiki badanego serwisu oraz szczegółowego celu badania, zakres audytu ulega oczywiście zmianie.

W wyniku przeprowadzonego audytu klient otrzymuje raport, w którym przedstawione są wszystkie zidentyfikowane problemy oraz podane jest ocena badanych funkcjonalności i elementów serwisu. Dla każdego problemu przedstawione są rekomendacje odnośnie możliwych działań naprawczych.

Analiza serwisu na tle serwisów firm konkurencyjnych pozwala na wskazanie słabych i mocnych stron badanego serwisu oraz serwisów konkurencji. Pozwala zatem określić obecne ogólną pozycję serwisu na tle rozwiązań konkurencyjnych. W szczególności analiza serwisów konkurencji:

 • Pozwala wskazać nowe pomysły i rozwiązania, które można zastosować w serwisie aby podnieść jego wartość i poprawić efektywność.
 • Pokazuje na przykładach jakich błędów należy unikać – teraz jak i w przyszłości.

Badanie serwisu z udziałem użytkowników pokazuje jak przeciętni użytkownicy serwisu radzą sobie z wykonywaniem typowych zadań. Badanie przeprowadzane jest tak, aby użytkownicy zachowywali się w naturalny dla siebie sposób. Podczas badania użytkownicy wykonują zadania i komentują na bieżąco swoje działanie.

Wnioski z badania można podzielić na dwa typy:

 • Ilościowe (jakie i ile błędów popełnili użytkownicy podczas wykonywania zadań, czas potrzebny do wykonania zadania itp.)
 • Jakościowe (opinie, komentarze i odczucia klientów podczas korzystania z serwisu i wykonywania zadań)

W podsumowaniu z analizy wskazujemy napotkane przez użytkowników problemy i oraz przygotowujemy rekomendację odnośnie ich poprawienia.

Audyt zgodności ze standardem WAI WCAG konsorcjum W3C polega na weryfikacji funkcjonalności serwisu oraz jego kodu HTML i CSS pod względem poprawności oraz dostępności stron dla osób niepełnosprawnych (WAI) wg przyjętych standardów przez organizację W3C.