Pracując od kilkunastu lat z klientami z różnych sektorów gospodarki, bardzo często ubezpieczeniowo – finansowego, nabyliśmy kompetencje, którymi wielu naszych konkurentów nie może się pochwalić.

Doskonali analitycy biznesowi wspierani przez doświadczonych inżynierów to naszym zdaniem gwarancja sukcesu każdego projektu. Pracując od kilkunastu lat z klientami z różnych sektorów gospodarki, bardzo często ubezpieczeniowo – finansowego, nabyliśmy kompetencje, którymi wielu naszych konkurentów nie może się pochwalić.

Przedmiotem naszej analizy lub audytów są często bardzo zaawansowane rozwiązania zarówno od strony samego procesu biznesowego jak również od strony technologii. Ta wiedza empiryczna oraz bogate doświadczenia w zakresie funkcjonalności i metod integracji większości wykorzystywanych na rynku platform technicznych pozwala nam z pewną odpowiedzialnością zaproponować Państwu nasze usługi na dwóch głównych płaszczyznach:

  • Analizy wymagań biznesowych (analizujemy funkcjonujące procesy biznesowe oraz przedstawiamy rozwiązania, które naszym zdaniem wpłyną na zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji).
  • Analizy techniczna (analiza obecnego stanu infrastruktury technicznej oraz  sugestie dotyczące kierunków jej dalszego rozwoju aby zapewnić spójność wykorzystywanych technologii oraz jej maksymalne dostosowanie do realizacji celów organizacji).

W wyniku przeprowadzanej przez nas analizy, Klient otrzymuje profesjonalny dokument precyzyjnie charakteryzujący wypracowane dla aplikacji wymagania biznesowe i techniczne. Jest to klucz do udanego projektu kończącego się w zakładanym harmonogramie i budżecie.