Specjalizujemy się w aplikacjach webowych wspierających procesy biznesowe w bankach oraz innych firmach z sektora finansowo - ubezpieczeniowego.

 

Oprogramowanie dla sektora finansowego wdrażamy z powodzeniem od wielu lat. Specjalizujemy się w aplikacjach webowych wspierających procesy biznesowe w banku. Usprawniamy i automatyzujemy obieg dokumentów (faktur, wniosków zakupowych, archiwaliów).

Tworzymy również zaawansowane aplikacje do analizy portfela inwestycyjnego oraz wspierające negocjacje z kluczowymi klientami w Banku. Wdrożyliśmy również rozwiązania wspierające dystrybucje tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rozwiązanie usprawniające proces obsługi wydawania kart kredytowych.

Przejawem naszej solidności w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi są m.in. umowy ramowe, referencje oraz wieloletnia współpraca z szeregiem banków i ubezpieczycieli (m.in. Pekao SA, BNP Paribas, Fortis Bank, BGŻ, Volkswagen Bank, AIG).