WebService posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwoju funkcjonalnego i graficznego wizerunku marki nie tylko w obszarze internetu i urządzeń mobilnych ale także w zakresie podstawowego kreowania znaku i stylistyki brandu.

 

Wśród obszarów naszej aktywności dotyczącej szeroko rozumianego tworzenia brandingu i re-brandingu istniejących marek proponujemy:

Podczas procesu tworzenia lub adaptacji marki kluczowym elementem jest przeprowadzenie rzetelnej analizy zarówno stanu aktualnego marki jak i otoczenia w jakim marka funkcjonuje i będzie funkcjonować w przyszłości - w ten zakres wchodzi analiza konkurencji oraz środowiska funkcjonowania wizerunkowego brandu (nośniki, media, specyfika prezentacji i percepcji u odbiorców). WebService stawia duży nacisk na prawidłowe przeprowadzenie tego etapu ponieważ dalsze decyzje zarówno kreatywne jak i funkcjonalne często bazują na informacjach pozyskanych i określonych na tym właśnie etapie procesu "brandingiu" czy "re-brandingu".

Bazując na analizie wizerunku marki oraz identyfikacji wyzwań marketingowych stojących przed marką rozpoznajemy i doradzamy działania strategiczne z zakresu wizerunku, pozycjonowania i pożądanego odbioru marki w przyszłości.

Wynikiem tego procesu są propozycje wizualnej komunikacji marki w oparciu o koncepcję i strategię pozycjonowania, jaką rozpoznajemy samodzielnie lub określa nam Klient w oparciu o własną strategię marketingową - w zależności od zakresu powierzonego nam zadania.

W zakres materiałów powstających na tym etapie wchodzi projektowanie znaków i logotypów, tworzenie wszystkich niezbędnych form użyteczności znaku na polach tradycyjnych i on-line’owych, kreowanie materiałów niezbędnych do wizualnego funkcjonowania marki oraz organizowanie wszystkich tych elementów w formę spójnej, atrakcyjnej i funkcjonalnej księgi znaku (Brand ID Manual).

Pomagamy naszym Klientom w zaimplementowaniu i wprowadzeniu w życie założeń określonych w ramach budowania strategii wizualnej marki poprzez opracowanie harmonogramu i procedur wdrożenia nowego wizerunku marki. Pomagamy w przeorientowaniu wizerunku naszych Klientów z organizacji identyfikowanej przez produkty, lokalizacje i samą nazwę do wizerunku firmy identyfikowanej przez nowoczesny brand, jego charakter i tożsamość w szeroko rozumianym obszarze on-line.

Wiele z naszym projektów związanych z kreacją on-line rozpoczynało się od transformacji i rozszerzenia istniejącego wizerunku marki o formy związane z mediami elektronicznymi - adaptacja znaku, typografii czy kolorystyki do specyfiki przekazu on-line z form jakie były dostosowane do przekazu ograniczonego do mediów tradycyjnych.

Często “mechaniczne” zastosowanie wizerunku marki (dostosowanej do mediów tradycyjnych) w realizacjach on-line skutkuje nieatrakcyjnym i niefunkcjonalnym wizerunkiem końcowym co jest w sprzeczności z założeniami. Taki projekt wymaga wówczas cofnięcia się o krok do skorygowania definicji wizerunku marki o obszary online’owe i wówczas implementacja rezultatów przynosi dopiero pożądane efekty.