Liferay jest środowiskiem do tworzenia portali korporacyjnych, stworzonym w technologii Java. Został zaprojektowany by zapewnić wysoką skalowalność i wydajność dla obsługi wymagających aplikacji korporacyjnych z różnych branż.

 

Wykonanie zgodnie ze standardami Java 2 Enterprise Edition zapewnia możliwość wdrożenia w różnych środowiskach i kontekstach sprzętowo-software'owych bez restrykcji dla działania produktu.

Najlepsze rozwiązanie portalowe typu Open Source dla przedsiębiorstw:

 • sprawdzone w użyciu na wielu rynkach i w różnych sektorach gospodarki
 • nowoczesne, dopracowane i dynamicznie rozwijające, z bogatym wsparciem technicznym
 • rozpowszechnione na całym świece  (szacuje się na 350,000-500,000 wdrożeń)

Liferay jest kompletny – w jednym pakiecie dostarcza:

 • CMS -  System Zarządzania Treścią
 • publikowanie w sieci i udostępnianie obszarów roboczych
 • gotowy Portal (korporacyjny, społecznościowy)
 • System Pracy Grupowej
 • System Obiegu Dokumentów

Liferay jest kompatybilny z infrastrukturą IT firmy – obsługuje:

 • systemy operacyjne: Linux, Windows, AIX, Solaris, HP-UX i inne
 • sazy danych: MySQL, IBM DB2 , Oracle, SQL Server, Sybase i inne wspierające Hibernate
 • serwery aplikacji oraz kontenery serwletów: WebSphere , Tomcat, GlassFish, Jboss, WebLogic, OracleAS i inne
 • ma możliwość autoryzacji użytkowników poprzez korporacyjny LDAP

Liferay jest wydajny i skalowalny

 • Równolegle (asynchroniczne) pobieranie portletów (przyspieszenie ładowania stron)               
 • Cache-owanie całych stron – znaczna poprawa wydajności w przypadku stron o rzadko zmienianej zawartości

Liferay jest bezpieczny

 • ustrukturyzowany wielopoziomowy model zarządzania użytkownikami
 • przypisywanie uprawnień bazowanych na rolach (ponadto możliwość nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom)
 • nadawanie uprawnień na różnych poziomach (portalu, portletu, strony itd.)
 • przypisywanie społeczności (communities) do organizacji (organizations) i miejsc (locations).

Liferay ma ogromne możliwości programistyczne

 • pełna zgodność z JSR 168/268
 • obsługa wielu języków oraz dodawanie nowych
 • możliwość tworzenia i wykorzystania wielu tematów graficznych i gotowych layoutów
 • możliwość tworzenia preinstalowanych portletów (aplikacji) dla systemu (Struts, Hibernate, JSP, Spring, Ajax)
 • wsparcie dla technologii Drag and Drop
 • wsparcie dla technologii AJAX (m.in. do zapewnienia WYSIWYG)
 • odseparowanie publicznej i prywatnej hierarchii stron.
 • dynamiczna zmiana styli CSS
 • Journal – zestaw portletów tworzący zaawansowany system zarządzania treścią (CMS), umożliwiający prostą internacjonalizację stron, kontrolę wersji i rozbudowaną kontrolę praw dostępu do edycji poszczególnych fragmentów stron
 • Message Board – portlet udostępniający forum dyskusyjne – dzięki możliwości eksportowania wątków do formatu RSS może stanowić doskonałe uzupełnienie Journal
 • Blogs – prosty portlet umożliwiający tworzenie blogów
 • Callendar – każdy użytkownik systemu ma możliwość prowadzenie własnego prostego terminarza wyposażonego w funkcje przypomnienia przez email bądź SMS
 • Email portlet - tworzący interfejs dla serwera poczty (obsługuje IMAP i POP3)
 • Nettools – zestaw portletów i appletów będących narzędziami sieciowymi. Umożliwiają one korzystanie w przeglądarce internetowej między innymi z FTP czy SSH
 • Document Library – zestaw portletów umożliwiający tworzenie repozytoriów dokumentów (z zachowaniem kontroli wersji i podstawowymi narzędziami pracy grupowej)
 • Image Gallery - Portlet pełniący rolę repozytorium obrazów z funkcjonalnością udostępniania url
 • RSS – portlet umożliwiający dołączenie do stron dostępnych szeroko w internecie kanałów RSS
 • Shopping – zestaw portletów umożliwiających stworzenie prostego sklepu internetowego

oraz dodatkowo między innymi:

 • Chat
 • Wiki
 • Games
 • Google Tools
 • Finance
 • Weather
 • Quick Note
 • Workflow Engine