Zaawansowany system rezerwacji obiektów, który służy do obsługi wydarzeń, które odbywają się w wielu złożonych obiektach, jak pawilony, parkingi, hale wystawowe itp., i wymagają obsłużenia wielu dodatkowych procesów dla całego wydarzenia jak i dla poszczególnych obiektów z osobna.

System umożliwia kompleksowe wspomaganie procesu zarządzania wydarzeniami i obiektami. Umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi klienta takimi jak HelpDesk, centrum kosztów, bazą wydarzeń, bazą kontrahentów i innymi.

Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i umożliwia pracę wielu osób na raz.

Najważniejsze funkcjonalności:

 • Zarządzanie wydarzeniami
 • Zarządzanie obiektami: pawilonami, salami spotkań, salami konferencyjnymi, sektorami parkingowymi
 • Zarządzanie kontrahentami
 • Zarządzanie zadaniami pracowników
 • Raportowanie
 • Podgląd wraz z możliwością filtrowania zawartości
Rezerwacja obiektów

Najważniejsze cechy:

 • Definiowanie typów obiektów możliwych do rezerwacji
 • Obiekty zagnieżdżone (np. Pawilony posiadają poziomy, poziomy sale)
 • Obsługa zasobów łączonych
 • Definiowanie parametrów zarówno dla całej rezerwacji jak i poszczególnych typów obiektów
 • Definiowanie parametrów dla poszczególnych obiektów
 • Definiowanie typów rezerwacji
 • Definiowanie statusów rezerwacji
 • Definiowanie grup użytkowników
 • Definiowanie dostępu do rezerwacji (brak/widok/edycja) dla poszczególnych grup użytkowników ze względu na typ i status rezerwacji
 • Intuicyjne rezerwowanie wielu obiektów na raz
 • System raportów
 • Generacja plików Excel
 • Integracja z Active Directory
 • Integracja z zewnętrznymi systemami klientów
 • Obsługa załączników
 • Powiadomienia mailowe
 • Integracja z GroupWise i Exchange
 • System akceptacji rezerwacji
 • Obsługa wersji językowych
 • Definiowanie workflow dla poszczególnych typów rezerwacji