To wydajne i sprawdzone w działaniu aplikacje dedykowane dla akademickich biur karier, pozwalające na efektywną pomoc dla studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, a dla pracodawców umożliwiające dobór nowych, odpowiednio wykształconych pracowników.

 

System portalowy dla biura karier

System portalowy jest naturalnym dopełnieniem i uzupełnieniem serwisu www uczelni. Przeznaczony jest do komunikacji internetowej pomiędzy akademickimi biurami karier a pracodawcami oraz studentami i absolwentami. Portal pozwala zarejestrowanym pracodawcom na szybkie i precyzyjne dotarcie do atrakcyjnej grupy potencjalnych pracowników. Absolwentom zaś daje dostęp do aktualnych informacji związanych z rynkiem pracy oraz możliwość umieszczenie swojego CV w bazie Portalu, czy też wysłania aplikacji bezpośrednio do pracodawcy, w odpowiedzi na jego konkretną ofertę.

Schemat działania systemu

Cele portalu internetowego Absolwent:

 • komunikacja pomiędzy studentami iabsolwentami poszukującymi pracy a pracodawcami
 • informowanie o rynku pracy, szkoleniach, artykuły na temat rekrutacji, z zakresu doradztwa zawodowego
 • integracja studentów i absolwentów
 • informowanie o różnego rodzaju inicjatywach, konkursach, programach skierowanych do studentów i absolwentów
 • budowanie oraz utrzymywanie kontaktów absolwentów z Uczelnią
 • informowanie o bieżących wydarzeniach na uczelni

Główne funkcjonalności portalu Absolwent:

 • Moduł oferty pracy
 • Moduł Badań Losów Absolwentów
 • Moduł doradcy zawodowego
 • Generator CV
 • Newsletter z ofertami pracy oraz newslettery ogólne
 • Wyszukiwarka ofert pracy oraz pracodawców
 • Wyszukiwanie CV
 • Automatyczne dopasowanie ofert pracy do kompetencji absolwenta
 • Elektroniczne zapisy na wydarzenia (szkolenia, warsztaty, seminaria)
 • System statystyk umożliwiający śledzenie ilości zarejestrowanych użytkowników, pracodawców, aktywnych ofert
 • Mechanizm FAQ
 • Formularze kontaktowe
 • Galerie multimediów
 • System aktualności
 • Ankiety i sondy
 • System banerowy
 • Forum dyskusyjne
 • Kanały RSS
 • Otwartość na integrację z bazami danych uczelni (m.in. LDAP, Postgre-SQL)
 • Brak ograniczenia kosztownymi licencjami - system jest rozwijany na licencji GPL (Open Source)
 • Wysoka stabilność i bezpieczeństwo systemu

Technologia portalu:

Portal Absolwent bazuje na nowoczesnym, zaawansowanym systemie opensource PLONE/ZOPE, który jest opracowany z myślą o obsłudze systemów portalowych oraz aplikacji webowych.

Referencyjne wdrożenia Portalu Absolwent m.in.:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • PWSZ Tarnów

W ramach indywidualnego wdrożenia zapewniamy:

 • analizę indywidualnych wytycznych uczelni
 • kompleksowe wdrożenie aplikacji
 • dedykowaną warstwę graficzną
 • wsparcie powdrożeniowe rozwiązania
 • szkolenie i dokumentację dla redaktorów oraz administratorów
 • możliwość rozbudowy aplikacji
 • usługi serwisowe SLA

To intuicyjne narzędzie informatyczne umożliwiające badanie losów absolwentów uczelni, zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym. Zarówno pracownicy Uczelni jak i ankietowani pracują w zwykłej przeglądarce internetowej, a dodatkowo otrzymują powiadomienia na wskazany adres e-mail. Ankiety mogą być anonimowe, system jedynie przechowuje informację czy dany absolwent wziął udział w ankiecie czy nie (umożliwi to wysłanie mu przypomnienia prośby o wypełnienie ankiety).

Moduł badań losów absolwentów

Moduł ten oferowany jest uczelniom wyższym jako cześć kompleksowego Portalu Absolwent lub jako niezależnie wdrażana, samodzielna aplikacja webowa.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji to:

 • Tworzenie i wysyłka ankiet -  (z dowolną ilością pytań, również zagnieżdżonych)
 • Zarządzanie adresatami ankiety (integracja baz danych danych)
 • Zarządzanie ustawieniami (uprawnienia, treść maili do użytkowników, termin wysyłki ankiet)
 • Statystyki oraz możliwość eksportu wszystkich odpowiedzi do ewentualnych analiz w systemie zewnętrznym