W zakresie paneli instalowanych przy salach konferencyjnych oferujemy kompleksowy zakres usług, na który składa się dobór i montaż odpowiedniego sprzętu, jak również aplikację instalowaną na panelach, zintegrowaną z systemem rezerwacyjnym klienta.

Aplikacja pobiera informacje z Exchange bądź systemu rezerwacji i umożliwia podgląd na panelach (tabletach) widoku zajętości sal konferencyjnych. System pozwala każdemu użytkownikowi sprawdzać dostępność sal. Zmieniając widoki można sprawdzać zajętość sali w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Aplikacja jest produktem dedykowanym, dzięki czemu dostosowana jest do wymagań klienta i daje możliwość ciągłego rozwoju zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wyglądu wizualnego aplikacji oraz sposobu łączenia się z serwerami zamawiającego, uwzględniając politykę bezpieczeństwa.

Wraz z wdrożeniem aplikacji oferujemy przystosowanie aplikacji do specyficznych potrzeb klienta, odnośnie autoryzacji spotkań, prezentowanych informacji, możliwości rezerwacji bezpośrednio przed salą itp.

Istnieje możliwość prezentacji dodatkowych widoków na ekranach zbiorczych, takich jak telewizory przed salami konferencyjnymi.

W ramach oferty proponujemy kompleksowe rozwiązanie wraz z doborem i montażem paneli przy salach. W zależności od wymagań klienta projektujemy i wykonujemy indywidualne obudowy oraz warunki montażu, tak aby pasowały do wykończenia budynku w którym sa montowane. W zależności od warunków panele mogą być zawieszone na płaszczyźnie ściany lub być formą wolno-stojącego pulpitu/stojaka z własną podstawą.

Obudowa przeważnie jest formą maskownicy elementów podłączeniowych i niektórych elementów interfejsu przycisków - może być zaprojektowana i wykonana indywidualnie na potrzeby danego projektu. Możliwe materiały, z których wykonujemy obudowy to:

  • płyta MDF malowana na mokro,
  • płyta straton malowana na mokro,
  • blacha malowana proszkowo.