Aplikacja umożliwia przeprowadzanie audytu i weryfikacji wybranych obszarów i lokalizacji w placówkach handlowych i usługowych, a następnie synchronizację wyników w centralnej bazie danych.

Rozwiązanie składała się z aplikacji mobilnej instalowanej na tabletach lub smartfonach oraz części serwerowej, która służy gromadzeniu i analizie danych oraz zapewnia aktualny kontent dla aplikacji mobilnej.

Mobile Merchandising
Przykładowy ekran aplikacji

Dzięki aplikacji pracownicy firmy mogą w łatwy i zunifikowany sposób weryfikować stan, wygląd oraz rozmieszczenia produktów, materiałów reklamowych w punktach handlowych i docelowych. Weryfikacja polega m.in. na odpowiedzi na pytania dotyczące każdej z audytowanych sekcji, dodawaniu dodatkowych komentarzy, sporządzeniu dokumentacji fotograficznej itp.

Dzięki aplikacji pracownicy mają również ułatwiony dostęp do zdjęć czy opisów wzorcowych dotyczących poszczególnych sekcji audytowanej lokalizacji. Po przeprowadzeniu audytu, wynik badania przesyłany jest do części serwerowej w celu dodania wyników do bazy danych.

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie audytów w bardzo schematycznym i powtarzalnym modelu, który jest wizualnie bardzo czytelny i przejrzysty dla osób badających. Dzięki temu otrzymane wyniki cechuje wysoka powtarzalność i mierzalność.